Ledelse og pedagogikk for kajakkinstruktører

Kurs hos Gyldenløve kajakklubb, 2019

Å undervise i kajakkpadling handler om mye mer enn å beherske det kajakkfaglige. Hva gjør du når en deltaker mister motivasjonen og vil gi opp? Hvordan skaper du som leder fellesskapsfølelse i en splittet gruppe? Hvordan kan du både følge opp hver enkelt deltaker - og ta ansvar for gruppen som helhet? Hvordan utvikler du dine personlige sider av lederrollen? På kurset ledelse og pedagogikk for kajakk-instruktører jobber vi med de menneskelige aspektene i kurs-og turledelse.

Kurset Ledelse og pedagogikk for kajakk-instruktører vokste fram gjennom ett konkret oppdrag i 2019, da jeg ble hyret til å holde foredrag om undervisningsledelse på turledersamling i regi av Gyldenløve kajakklubb på Camp Killingen. (Ekstern link til artikkel). Kurset handler om å gi kajakkintruktører og turledere redskaper for å lede kurs og turer på en tryggere måte, og å øke læringsutbyttet. For meg var det en fantastisk måte å få koble sammen min daglige jobb med undervisning og kursing i klasseledelse, med kajakkinteressen.

“Soft skills” betegner den menneskelige dimensjonen på kurset eller turen. Du som leder står alene om å håndtere denne, og mye av det du trenger for å lykkes, kan læres.

Med utgangspunkt i fagkunnskap fra psykologi, pedagogikk og ledelse, går deltakerne gjennom oppgaver og teori som gir dypere forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør, og de får innsikt i gruppepsykologiske prosesser.

Målet med kurset er at hver deltaker får konkrete verktøy de enkelt kan anvende i sitt lederskap i kommende turer og kurs.

Målgruppe: Kurset er for deg som leder kajakkturer og kurs og har tatt Aktivitetsleder-kurs (NPF) eller tilsvarende kurs.

107817861_10158595525810148_172585066242
Innslag fra kurs på Dagsrevyen 12.07.20 (Se under)

Hva lærer du?
Kurset er delt inn i fem hovedmoduler. Det undervises i én eller flere av disse, avhengig av omfanget kurset er bestilt til.


I) Systematisk gruppeledelse.
Vi jobber med hvordan å skape en god start på kurset; Ti punkts sjekkliste for oppstarten. Hvordan strukturere en kursdag på en måte som ivaretar den menneskelige faktoren.

 

II) Gruppedannelse - friksjon og fellesskap

Vi jobber med teknikker for å få alle til å føle seg inkludert og ser på hvordan friksjon i gruppen kan utnyttes som en positiv kraft i gruppedannelsen.

III) Din lederstil - hvordan utøve situasjonsbestemt ledelse?
Vi jobber ut fra at ulike situasjoner krever ulik lederstil. Det å innta en autoritær lederrolle hvis man er vant til den demokratisk stil, og vice versa, kan være utfordrende, men er viktig å lære.

IV) Tilbakemeldinger - hvordan gi ros og korreksjoner på en måte som skaper motivasjon og trygghet.
Mennesker styres i stor grad av følelser, og frykt og trygghet spiller en nøkkelfunksjon. Lederen trenger å gjenkjenne følelsesmessige reaksjoner - både i deltakerne og seg selv. Et nøkkelpunkt her er motivasjonspsykologi, og ulike måter å gi tilbakemeldinger på.

V) Læring

Hva er egentlig læring? Hva er forskjellen på undervisning og læring? Hvordan få til mest mulig læring på begrenset tid? Hvordan legge til rette for læring for alle deltakerne i en gruppe med stor variasjon i ferdighetsnivå?

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset settes opp på bestilling. Flere kajakklubber kan gjerne gå sammen om å bestille det. Som helgekurs gås alle fem modulene gjennom i en kombinasjon av teori og praksis. Kursdagene starter med gjennomgang av teori og planer for dagen. I løpet av dagen iscenesetter kurslederne caser og scenarioer som deltakerne løser. Mye av opplegget skjer på sjøen. Læringsutbyttet gjennomgås og oppsummeres i debrief mot slutten av dagen.

Kurset kan gjennomføres ved at enkeltmodulene gjennomgås som del av andre arrangementer.

Kursleder Jørgen Moltubak: jobber som lektor i videregående, underviser i psykologi, og kurser lærere i klasseledelse. Er utdannet Aktivitetsleder NPF med etterutdanning i ledelse psykisk helse, og holder intro- og grunnkurs for Nesodden kajakklubb og Akerselva padleklubb.

 Værøy, Lofoten, 2018

Vil du eller din kajakklubb bestille dette kurset? Bruk kontaktskjemaet eller informasjonen under:

Telefon / Phone:

(+47)  47 39 31 83

Kontakt / Contact:

jorgen@moltubak.no

Følg meg / Follow me:

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean

© 2019 Moltubak Media og Undervisning. Produsert med Wix.com