top of page

24 tips til årshjul for utviklingsarbeidet

Et godt årshjul kan være forskjellen på å lykkes og mislykkes med utviklingsarbeidet. I denne bloggposten og podcasten deler jeg 24 tips til arbeidet.


Et godt årshjul kan utgjøre forskjellen på å lykkes og å mislykkes med utviklingsarbeidet. Dette er, litt stikkordsmessig, punktene som gås gjennom i podden:


 1. Ha et årshjul som dekker alt, inkludert møteplan, arbeidsformer og målsetninger. Legg det i et samskrivingsdokument.

 2. La årshjulet ha et treårsperspektiv, men langsiktige målsetninger.

 3. Involver alle medarbeiderne. Målsetningene i treårsplanen må være godt integrert i alle ledd, alle må føle eierskap til dem.

 4. Bryt opp treårsmålene i delmål, f. Eks hvor man skal være til jul og til sommeren. Eksempler: Alle team skal ha to tverrfaglige uker i halvåret som langsiktig mål.

 5. Skill tydelig mellom de beslutningene som blir tatt i fellesskap og de som blir tatt av ledelsen, og unngå pseudodemokrati.

 6. Vær åpen: La årsplan og evalueringer ligge lett tilgjengelig for alle medarbeidere, slik at man alltid kan vise til fakta (hva har vi gjort - hvor er vi på veg) når det blir diskusjoner om utviklingsarbeidet.

 7. Møtekultur. Ulike møter har ulikt formål og form: Idemyldring - strukturering/planlegging - underveisevaluering - evaluering.

 8. Skriv ned konkret innhold og mål for møtene lang tid i forveien. F. eks. Evalueringsmøte i desember: “Sende ut evalueringsskjema til alle medarbeidere uken før, diskutere resultatene og ta beslutning om evt. justeringer for neste halvår.” Hvis man har klart for seg formålet med møtet, og agendaen, blir det vanskeligere å avlyse bare fordi man i øyeblikket, der og da, er overveldet av mye annet å tenke på.

 9. Skriv fortløpende logg og referater. Kort og effektivt: Hva prøvde vi på, hva fikk vi til og hva fikk vi ikke til og hva skal vi gjøre likt og annerledes neste gang. La disse være samlet ett sted, for eksempel i et samskrivingsdokument, slik man fort kan scrolle gjennom og friske opp historikken når man skal evaluere.

 10. Bruk planleggingsdager og seminarer til både å løfte blikket og tenke fram og tilbake i tid, og til å lande konkrete beslutninger om hva man skal gjøre. Eksempel, hvis det langsiktige målet er at alle skal ha to tverrfaglige temauker pr termin, vil en beslutning være at ett team lager en tverrfaglig uke som de tester ut og deler erfaringene med de andre.

 11. August-planleggingsdager: Kick off, legge inn alt som skal gjøres i årsplaner, ha klart for seg hva som er målene.

 12. August-september: Fokus på oppstart, ha et møte eller to som forbereder det som skal skje senere.

 13. Oktober-November: Jobbe systematisk med å gjennomføre og praktisere ting.

 14. Desember: Mellom-evaluering, hvordan gikk det, hvilke justeringer å vi gjøre for neste termin?

 15. Involver alle i evalueringene, selv om man ikke trenger å ha møter for alt. Et spørreskjema blant alle, eller en mulighet for å ytre seg, som så blir tatt på alvor og lagt til grunn i møter.

 16. Januar-April: Fokus på praksis, gjennomføre planlagte prosjekter og tiltak.

 17. Mai: Skoleårsavslutning. Bruk tid på å hente inn data for å evaluere hele året.

 18. Juni: Grundig evaluering, se hva man har gjort iht langsiktige mål, og viktig -> frampek til august. Ledelsen: Dette skal vi jobbe med neste skoleår, og når vi møtes i august skal det og det skje. Årshjul for alt som skal gå på tvers av klasser, trinn og fag på plass.

 19. August: Hente opp igjen avslutningen fra juni.

 20. Suksesskriterium 1: Timing - være tidlig nok ute

 21. Suksesskriterium 2: Vær målbevisst - justere målene underveis

 22. Suksesskriterium 3: Tenk at skolen er en organisme og ikke en byråkratisk struktur, eller et samlebånd i industrien. Tenk hvis du er ute og løper og har et mål om løpe fem kilometer i timen. Du vil likevel kanskje dra på litt i nedoverbakker og ta det litt rolig i oppoverbakker og ta en pause hvis du må krysse et vegkryss og vente på rødt lys. Selvsagt! Sånn er det også i utviklingsarbeid, noe annet ville vært håpløst.

 23. Suksesskriterium 4: La folk gå i utakt. Den som går i utakt lytter til en annen tromme, sies det, og det er fint at noen hiver seg utpå og tester nye ting, mens andre bremser litt og stiller kritiske spørsmål.

 24. Suksesskriterium 5: Skap rom for å mislykkes. Det er like verdifullt å gjøre noe feil som å gjøre noe riktig - vi kan lære like mye av alt.

Har du tips som bør inn på listen? Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet under denne posten.

Comentarios


Vil du ha varsel om nye blogginnlegg?

Følg FB-siden JorgenMoltubak.no

bottom of page