Responsen blir gitt av en helhetlig vurdering til slutt i dokumentet, samt merknader og kommentarer underveis i teksten.

tekstrespons.png
manushjelp lesing.jpg