top of page
Logo Transparency File_04.png
www.livslæring.no - Org.nr. 928 633 934

Ønsker du en positiv endring?

Hva drømmer du om? Hva er du redd for? Opplever du at uker og måneder passerer forbi uten at du tar skikkelig del i livet? Ønsker du det bedre relasjoner til andre? Har alt blitt vane og rutine? Er du på vei ut av en livskrise og forsøker å orientere deg i en ny tilværelse? Eller ønsker du deg kort og godt en endring i livet?

 

Endringsprosesser kan være vanskelige - ofte bremses de av vår frykt for det ukjente.

Livslæring handler om å lære strategier for å håndtere frykt, og endre frykten fra å være et hinder til en positiv drivkraft.

Livslæring handler om å trene opp evnen til å være i det ukjente, uvisse og uforutsigbare, å tørre å gi slipp på det kjente.

Livslæring handler om å trene opp mot til å prøve mer enn man trodde man kunne, og bli kjent med sin egen motivasjon for å kunne stå i det å gjennomføre endringer over tid.

Hva drømmer du om? Hva er du redd for? Ofte er det to sider av den samme tanken.

Skrive en bok?

Gjøre deg synlig for andre og bli trygg på en scene?

Velte deg rundt i en vannet fra en kajakk?

Gi slipp på kontroll og planer, og improvisere - i øyeblikket?

Livslæring tilbyr kurs og veiledning som følger deg fra der du er - akkurat nå - og på veien mot målet og drømmen. Vi bruker en rekke aktiviteter for å skape læringssituasjoner som utfordrer - og gir mestring. For eksempel: Muntlig presentasjonsteknikk, skrivekurs, kajakkpadling og fortellekurs.

Livslæring jobber både med enkeltpersoners selvutvikling og teambuilding for grupper, og skreddersyr alle opplegg.

Det handler om motivasjon, selvledelse, frykthåndtering og å flytte grenser. Det handler om å få nye erfaringer som gir indre trygghet og skaper en kime til vekst og selvutvikling.

bottom of page